Gilthead fillet isolana style (potatoes, tomato, saffron, olives)

18€